Training

"Uitdagende, eigentijdse

en op de groep

afgestemde activiteiten"


Jan van Espen,

directeur basisschool

’t Mozaïek, Roermond


Wat biedt Power2u?


 • Optimaliseren van de groepsdynamiek binnen scholen en teams


 • Weerbaarheidstraining voor scholen


 • Programma reflexen (10 basisbewegingen)


 • Weerbaarheidstraining individueel


Interesse?

Bel: 06-37020064


of mail naar


info@power2u.nu


Cindy SimonsPower2u: je kunt meer dan je denkt.

We werken o.a. aan:

 • het krijgen van meer zelfvertrouwen;
 • het durven bewandelen van je eigen pad;
 • terugdringen van pestgedrag;
 • verbeteren van de groepssfeer;
 • verbeteren van de concentratie;
 • het aangeven van grenzen;
 • beter in balans zijn;
 • stevig in je schoenen staan;
 • teambuildingsoefeningen;
 • de mindset.


Bij het programma m.b.t. de reflexen werken we aan 10 bewegingen die preventief bij kleuters ingezet kunnen worden

om leer- en gedragsproblemen te verminderen. Vaak is het lijf nog onvoldoende rijp om aan het leerproces te beginnen, terwijl kinderen toch al starten in groep 3.